Disclaimer


Disclaimer De Italiaanse Zanger

Het auteursrecht op al het beeldmateriaal op de internetsite van www.deitaliaansezanger.nl (alle pagina’s vallend binnen het domein www.deitaliaansezanger.nl berust bij Adagio Music.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adagio Music informatie (teksten,foto’s, beelden, geluid daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de www.deitaliaansezanger.nl internetsite mag wel.
Het is echter uitsluitend toegestaan te linken met de URL https://www.deitaliaansezanger.nl, maar niet binnen een frame van een andere website.

Het auteursrecht op al het internet technische materiaal op de internetsite van www.deitaliaansezanger.nl (alle pagina’s vallend binnen het domein www.deitaliaansezanger.nl berust bij Adagio Music.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adagio Music, internet technisch materiaal (flash, html-codes, CGI, CDE scripts en modules daaronder begrepen) via elektronische of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

januari 2011
Adagio Music

Indien u informatie en/of foto’s van de internetsite www.deitaliaansezanger.nl wilt gebruiken dient u zich te wenden tot :

Adagio Music
T.a.v. de heer E. Groeneveld
Postbus 1232
3600 BE Maarssen